• سخن روز
  • پاييز می رسد که مرا مبتلا کند
    با رنگ های تازه مرا آشنا کند
    خش خش... صدای پای خزان است، يک نفر
    در را به روی حضرت پاييز وا کند
    فرا رسیدن ماه مهر ماه مهربانی مبارک باد