• سخن روز
  • قابل توجه دانش آموزان پایه نهم

    دانش آموزانی که فرم 3اولویت انتخاب رشته را تکمیل نکرده و یا خواستار تغییر اولویت های انتخاب رشته خود هستند تا 95/05/18 فرصت دارند به مدرسه مراجعه کنند